Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3 på DTU

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   

 Tilbage
Forklaring af Google Earth billderne
Skibet lige nu

Klik for at se i Google Earth


Galathea-3
Følg 3D skibet i Google Earth

Skibet er lavet i en skala (1:1)
i Google Programmet Google SketchUpData leveret af DIFRES
Rute med data

Klik for at se i Google Earth


Galathea-3 Rute
med data direkte fra Vædderen

Ved at klikke på et tidspunkt på ruten
kommer der data fra det pågældende tidspunkt

Flere DATA kan hentes her (Datafiler med data hvert 5. minut)


Data leveret af DIFRES

Klik for at se i Google Earth

Planlagt rute før togtets start.

Dato-markørerne angiver ca. position kl 10 UTC den pågøldende dag.

Ruten justeres løbende i samarbejde mellem forskere og navigatører.
Galathea 3 i KBH

Klik for at se i Google Earth


Galathea-3 i København
Luftfoto i Google Earth

Vædderen i Købanhavns havn før afsejlingen fredag den 11/8 2006.

Luft foto taget af  COWI hjemmeside

Alger

klik for at se i Google Earth


Beregnede klorofyl koncentrationer i havet.

Beregnet ud fra MERIS data fra ESA's ENVISAT satellit. MERIS måler havets farve i mange spaktrale kanaler, og ved sammenligning af de mange farver kan klorofylkoncentration beregnes. I danske farvande korrigeres for havets indhold af andre stoffer (sedimenter mv).

Data leveres as ESA.


Havtemperatur

Klik for at se i Google Earth


Havtemperatur (Sea Surface Temperatures (SST)).


To dagligt opdaterede dataset.
Et billede i højere opløsning fra DMI. Dette billede vil løbende dække området omkring skibet.

Desuden et mere grovkornet billede fra Remote Sensing Systems i Californien. Dette billede dækker hele verden.
Global Ozon
 
Klik for at se i Google EarthGlobal Ozon


Normalt et par dage gammelt

Fra forskellige visible/infrarøde instrumenter
Leveret af DMI
Havis
 
Klik for at se i Google Earth


Havis

Opdateres flere gange om dagen
Fra NASA mikrobølge radiometer data

Leveres af DTU
.
Bølgehøjder
 
Klik for at se i Google Earth


Bølgehøjder

Normalt et par dage gammelt
Fra Radar højdemåler data
Leveret af DMI
Viser områder med kraftig bølgeaktivitet inden for den sidste uge.

Bathymetri - Havdybder
 
Klik for at se i Google Earth

Bathymetri - Havdybder

Opdateres ikke

Ikke fra satellit målinger
Leveret af National Geophysical Data Center, US
Afvigelse fra normal havoverflade
 
Klik for at se i Google Earth

Havhøjde anomali - afvigelse fra normal havoverflade

Normalt et par dage gammelt
Fra Radar højdemåler data

Leveret af DMI

Vind
 
Klik for at se i Google Earth

Vind

Vindhastigheder beregnet fra ENVISAT SAR (Radar) billeder

Opdateres når der er spændende vindfelter.

Leveres af Risø
http://www.risoe.dk/galathea/opslag/satellitbilleder.htm

For arkivbilleder: http://galathea.oersted.dtu.dk/google/kmz/images/Wind/
Globalt skydække

klik for at se i Google Earth

Globalt skydække

Updateret 4-8 gange om dagen.

Fra geostationære satelliter omkring Jorden. Data omkring polerne er upålidelige.
Leveres af Bremen Universitet.
MERIS
 
Klik for at se i Google Earth


Visibelt billede der først og fremmest viser skydække.

Leveres af ESA

Vi viser her det seneste relevante billede.

For arkiv billeder se: http://galathea.oersted.dtu.dk/google/kmz/images/Vejr/
Bølgehøjder
 
Klik for at se i Google Earth

Bølgehøjder

Normalt et par dage gammelt

Fra Radar højdemåler data
Leveret af DMI
Viser områder med kraftig bølgeaktivitet inden for den sidste uge.

Radar billede (ASAR)
 
Klik for at se i Google Earth


Seneste relevante radarbilleder fra ESA's ENVISAT satellit

ENVISAT's Radar (ASAR) kigger ud til siden når satelitten flyver hen over Jorden, og optager et billede på op til 500 kimometers bredde (WSM).
Smallere striber med højere opløsning kan også optages (IMM).

Vi viser her det seneste relevante billede.
For arkivbilleder:  http://galathea.oersted.dtu.dk/google/kmz/images/Radar/


www.satelliteeye.dk